CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN           

HƯNG ĐẠI NAM

Toà Nhà Đại Việt, KM14, QL6 , Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Số điện thoại:0965.200.397

Email: phongkinhdoanh.hdn@gmail.com