Trái cây cấp đông

hoa quả tươi

Nông sản cấp đông

Sản phẩm khác

Trái cây sấy

Chuỗi giá trị Viba food

1. Vùng nguyên liệu rộng 300.000 m2 ở Hòa Bình và Hưng Yên

+ Sản lượng chuối quả: 1350 tấn/ năm
+ Sản lượng chuối lá: 1000kg/ ngày
+ Sản lượng bẹ chuối: 5000kg/ ngày
+ Sản lượng quả sấu: 200 tấn / năm

2. Quy trình chọn giống và trồng khắt khe

+ Giống cấy mô (Non-GMO) của Viện Rau Quả Trung Ương

3.Quá trình chọn lựa sau thu hoạch kỹ lưỡng

+ Chọn buồng đã đủ độ già quả
+ Chọn buồng không bị sâu vẽ, không biến dạng, không xước xát
+ Chọn quả sấu tươi ngon, bánh tẻ, không quá non, quá già, không dập, thối, vỡ

4. Quá trình xử lý sau thu hoạch

+ Có xưởng sơ chế đảm bảo VSATTP – 700m2
+ Có nhà máy chế biến sản phẩm đảm bảo VSATTP – 600m2
+ Có hệ thống phòng và thiết bị giấm lạnh, công nghệ cao – 480m3
+ Kho bảo quản, phân phối – 100m3 + Kho đông lạnh – 120 m3

5. Quá trình vận chuyển, phân phối đảm bảo

+ Có xe tải đông lạnh giao đến tận kho khách hàng, đảm bảo chuối tươi
+ Đóng thùng tiêu chuẩn đảm bảo, không xước xát, thâm dập. Đễ dàng trong vận chuyển và lưu kho bảo quản

1000 m2

Nhà máy sản xuất

100 ha

Trang trại sản xuất

3000+

khách hàng thân thiết

1500+

Đánh giá hài lòng

Báo chí nói gì về VIBAFOOD